A2C-LAN

Product Page

品牌:
住宅和商业灌溉
产品线:
控制器
产品型号:
Centralus™
SKU:
A2CLAN
说明:
ACC2 LAN (Ethernet) Communication Module for Centralus Software
说明:
Centralus 软件的 ACC2 LAN(以太网)通信模块
UPC-A:
0611698564752
主纸箱:
100
陆运托盘:
6100
海运托盘:
8600
每袋数量:
100
A2C-LAN
A2C-LAN
A2C-LAN
用户可选安装项
控制器电源:
AC
网络连接类型:
LAN 以太网