Moduł WAND - konfiguracja SAP (SoftAP)

 

  1. Włącz konfigurację Wi-Fi na swoim urządzeniu.
  2. Naciśnij dwukrotnie przycisk modułu WAND. Dioda Dioda LED na module zacznie migać 2 razy na sekundę, a na ekranie wyświetlony zostanie komunikat „SAP”.    zacznie migać z szybkością 2 razy na sekundę, a na ekranie sterownika wyświetlony zostanie komunikat SAP.
  3. Połącz się z siecią Wi-Fi o nazwie HunterX2XXX na swoim smartfonie, tablecie lub na komputerze. 
  4. Wyświetlone zostanie nowe okno. W przeciwnym wypadku uruchom przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu i wpisz hunterx2wifi.com w polu adresu. Wprowadź nazwę sieci i hasło routera. Kliknij DONE (GOTOWE), aby połączyć się z siecią. 
  5. Po podłączeniu dioda LED modułu zaświeci się na zielono „ONLINE” i świecąca stałym światłem ikona połączenia Wi-Fi. Na ekranie wyświetlona zostanie ikona   oraz ikona Wi-Fi.
  6. Otwórz aplikację Hydrawise lub stronę www.hydrawise.com.  Dla nowych użytkowników: uruchom kreator konfiguracji znajdujący się na ekranie głównym. Postępuj zgodnie z instrukcjami kreatora konfiguracji. Dla istniejących użytkowników: w rozwijanym menu My Account (Moje konto) przejdź do pozycji My controllers (Moje sterowniki). Kliknij ikonę + pod listą sterowników. Postępuj dalej zgodnie z instrukcjami kreatora konfiguracji sterownika.

UWAGA: Parowanie zakończy się po 10 minutach jeśli nie zostanie podjęte żadne działanie. Naciśnij przycisk modułu WAND dwukrotnie, aby ponownie uruchomić konfigurację SAP lub naciśnij go i przytrzymaj, aż na ekranie pojawi się słowo „SAP".

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem