Sterownik X2 - opóźnienie między sekcjami

Ta funkcja pozwala użytkownikowi określić opóźnienie, z jakim nastąpi uruchomienie kolejnej sekcji od momentu zakończenia nawadniania poprzedniej. Wartość opóźnienia jaką można ustawić wynosi od 1 sekundy do 8 godzin. Opóźnienie jest przydatne przy korzystaniu z wolno zamykających się zaworów lub studni o powolnym napływaniu wody.

1

Ustaw pokrętło w położeniu RUN (PRACA).

2

W czasie ustawiania pokrętła w położeniu RUN TIMES (CZASY PRACY) przytrzymaj naciśnięty przycisk .

3

Zwolnij przycisk . W tym momencie na wyświetlaczu pojawi się migający czas opóźnienia dla wszystkich sekcji (w sekundach).

4

Aby zwiększyć lub zmniejszyć czas opóźnienia w zakresie od 0 sekund do 4 godzin, naciśnij przycisk  lub .

5

Ustaw pokrętło z powrotem w położeniu  PRACA.  

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem