Sterownik X2 - pompa / zawór główny (P/MV)

Zawór główny / pompa

Zawór główny / pompę można ustawić jako ON (WŁ.) lub OFF (WYŁ.) dla danej sekcji, niezależnie od programu, do którego została przypisana.

Domyślnie, wszystkie sekcje posiadają obwód uruchamiający zawór główny / pompę ustawiony jako ON (WŁ.).


Aby zaprogramować pracę pompy:

  1. Ustaw pokrętło w położeniu PUMP (POMPA).
  2. Naciśnij przyciski   i  , aby ustawić zawór główny / pompę jako ON (WŁ.) lub OFF (WYŁ.) dla konkretnej sekcji.
  3. Naciśnij przycisk  , aby przejść do następnej sekcji.
  4. Powtórz czynności 2 i 3 dla wszystkich wymagających działania sekcji.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem