Sterownik X2 - system wyłączony

Sterownik X2 blokuje nawadnianie ręczne oraz automatyczne, gdy pokrętło znajduje się w położeniu Wył. Ustawienie pokrętła w tym położeniu spowoduje zamknięcie przeprowadzających nawadnianie zaworów. Na ekranie wyświetlony zostanie migający przez dwie sekundy komunikat OFF (WYŁ.), a następnie komunikat będzie wyświetlany w sposób ciągły. Wszystkie aktywne programy zostaną wstrzymane, a nawadnianie zatrzymane. Aby przywrócić normalną, automatyczną pracę sterownika, ustaw pokrętło w położeniu RUN (PRACA). Gdy pokrętło zostanie ponownie ustawione w położeniu RUN (PRACA), sterownik wznowi pracę programów przy następnym zaplanowanym czasie startu.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem