Sterownik X2 - Całkowity reset

Jeśli chcesz po prostu zacząć proces programowania od początku, lub jeśli sterownik X2 nie reaguje na Twoje polecenia, możesz go łatwo zresetować.  Spowoduje to powrót sterownika do ustawień fabrycznych oraz usunie harmonogram i ustawienia nawadniania.  

                                                                                                                                                                                 

1

Ustaw pokrętło w położeniu RUN (PRACA).  Zdejmij dolną pokrywę komory przewodów, zsuwając ją ku dołowi.  Więcej informacji znajduje się tutaj.

2

Naciśnij i przytrzymaj przycisk programu .

3

Naciśnij i zwolnij przycisk RESET znajdujący się w dolnej komorze przewodów. Naciśnięcie przycisku będzie wymagało użycia małego, ostro zakończonego narzędzia, np. spinacza.

4

Gdy na ekranie wyświetlony zostanie licznik sekcji sterownika (np. 14), a następnie komunikat DONE(GOTOWE), zwolnij przycisk PRG.

5

Ekran powinien teraz wskazywać 12:00 AM (północ) i ustawienia fabryczne powinny zostać przywrócone.

Nadal potrzebujesz pomocy? Chętnie pomożemy.

Powiedz nam, w jakim zakresie potrzebujesz wsparcia, a my znajdziemy dla Ciebie najlepsze rozwiązanie.

Skontaktuj się ze wsparciem