ACC2 - Mainsafe

MainSafe, Debi Bölgesi sınırlamalarında debi izlemesi ve koruma için opsiyonel bir düzeydir. Özellikle şu durumlarda faydalıdır:

  • Aynı su kaynağından birden fazla Debi Bölgesi yapılandırıldığında.
  • Gerçek Debi Bölgelerinin başlangıcı ile bağlantı noktası arasında uzun bir mesafe olduğunda.
  • Ayrı ayrı ana hatlar, sürekli olarak yalnızca manuel sulama amacı için görevlendirildiğinde.

MainSafe bölgeleri, genelde kendi debi sensörlerini ve kendi Ana Vana'larını gerektirir. Bunlar genellikle, yalnızca bir alarm olayında kapalı olan Normalde Açık Ana Vanalar'dır.

MainSafe'i ayarlamak için kadranı Debi menüsüne getirin ve MainSafe'i seçin.

 

Kurulum Ekranı

Kur yazılım tuşuna basın.

Bu işlem, MainSafe'e ad verilebilmesini (önerilir) sağlar. Debi İzleme'yi etkinleştirmek için kutuyu işaretleyin.

MainSafe'e atanan P/MV çıkışını ve Debi Sensörü'nü atayın.

Debi Bölgeleri işaretleri kontrol eder ve burada X işareti kullanılamaz. Bunlar, bu MainSafe ile Debi Bölgeleri'nin ilişkisini gösterir. Atamalar Debi Bölgeleri menüsünde, Debi Harita ekranında yapılır.

 

Debi Sınırları Ekranı

Debi Sınırları yazılım tuşuna basın.


Maksimum Debi

Maksimum Debi, MainSafe düzeyinden (su kaynağı) gelen tüm debilerin mutlak yüksek sınırıdır. Debi oranı bu miktarı aşarsa, sulama kapatılır. Hangi istasyonların çalıştığı veya öğrenilen debinin ne olduğu fark etmez. Bu, tüm aşağı akış Debi Bölgeleri'ndeki normal sulamada izin verilen maksimum debiden ciddi ölçüde daha fazla olmalıdır (böylece, istasyon düzeyi ve Debi Bölgesi tanılama işlemi gerçekleştirilmeden önce alarm vermez).

 

Zamanlanmamış Debi

Programlanmamış Debi, hiçbir istasyon çalışmıyorken debi sensörünün algıladığı herhangi bir debidir. Alarm durumunun oluşmasına veya suyun kesilmesine sebebiyet vermeden belirli bir miktara kadar manüel sulama yapmak için buraya bir debi oranı girilebilir. Programlanmamış debinin bu miktarı aştığı algılanırsa, alarm durumu oluşur.

 

Alarm Gecikme

Bu seçenek Hiçbiri olarak ayarlanmışsa yüksek debilerde anında alarm durumu oluşur veya buraya süre girilirse, yüksek debiler bu sürenin sonuna kadar yoksayılır. Ayarlamayı D:SS formatında yapın, en uzun gecikme 9 dakika 59 saniyedir. Bu, debideki geçici dalgalanmaların oluşturacağı yanlış alarmların önüne geçer.

 

Alarm Gecikmesini Sil

Yeni bir otomatik sulama girişimine izin vermeden önce MainSafe bölgesinin kapalı kalacağı süreyi ayarlar. Ayarlamayı SS:DD formatında yapın, en uzun gecikme ayarı 23 saat 59 dakikadır.

Alarm Gecikmesini Sil seçeneği Yalnızca Manüel olarak ayarlanırsa, kontrol ünitesindeki bir operatör tarafından manüel olarak silinmediği sürece bir yüksek debi veya programlanmamış debi alarmından sonra otomatik sulama devam etmez.Operatör kadranı Debi menüsüne getirilmeli, Debi Alarmlarını Sil ve silinmesi gereken Debi Alarmları seçilmeli ve Seçilenleri Sil seçeneğine tıklanmalıdır.

Maksimum Debi veya Programlanmamış Debi alarm durumu gerçekleştikten sonra MainSafe'in ne kadar süreyle kapalı kalacağını belirtir (saat:dakika formatında). 23 saat 59 dakika olarak ayarlanmıştır ancak bu değerler diğer aralıklar için değiştirilebilir veya Yalnızca Manüel ayarı yapılabilir.

Alarm Gecikmesini Sil, Yalnızca Manüel olarak ayarlanırsa, bir kullanıcı gelip sahayı ziyaret edene ve manüel olarak debi alarmını silene kadar kontrol ünitesi tekrar sulama yapmaz.Bu ayar, ana hatta bir çatlak olduğunu varsayar ve tamir edilene kadar sulama gerçekleşmez.

İzinler Ekranı

Aylık bütçeyi ve manuel sulama izinlerini ayarlamak için İzinler yazılım tuşuna basın.

 

Aylık Bütçe

Mevcut ayda MainSafe™'deki İzinler ekranında toplam miktarı girin. Toplam debi aylık bütçeyi aşarsa, ekranda bir alarm mesajı görüntülenir. Bu alarm verildiğinde, kontrol ünitesi otomatik olarak sulamayı durdurmaz.

 

Manuel Sulama İzni

Bu, otomatik sulama sırasında gerçekleşebilecek manüel sulama için ayarlanan diğer tüm debi oranı sınırlarının üzerine izin verilen ilave debi miktarıdır. Diğer sınırlandırmalar ve buraya girilen miktar aşılmadan herhangi bir alarm durumu oluşmaz.

Hala yardıma ihtiyacın var mı? Buradayız.

Bize hangi konuda desteğe ihtiyacınız olduğunu söyleyin, biz de sizin için en iyi çözümü bulalım.

İletişim Desteği